بسم الله

http://aks98.com/images/53330464859069803241.jpg

 

 

کربلا مذبح عشاق است و مقصدالاقصای سفر حیات ؛طی این مرحله مگر با سر باختن ممکن نیست یعنی که عقل در طریق معراج تا سدرةالمنتها که آغاز سفر کربلاست پیش نمی رود

شهید آوینی