بسم الله

گاهی دلت چیزی را می خواهد که عقلت آنرا نمی پذیرد

گاهی نگاهی بنیاد کاخ استدلال و عقل و منطقت را به هم می ریزد

گاهی رویایی که انگار همان است که آروزیش را داری اما ....

گاهی اوقات فقط دلت می خواهد برای خودت گریه کنی و با حسرت به غروب سرخ آفتاب جمعه ها نگاه کنی و فقط آه بکشی 

همین

پ.ن: روز من تو شب من تو همه ی عمرم تو          تو چه کردی که من از خواب و خوراک افتادم