بسم الله

 

 

فرقی ندارد برای ما ، امروز یا عاشورا ، از آن زمان که خیمه ات غارت شد گرفتار ماتمیم

و امروز نگرانیم که مبادا کربلا دوباره تکرار شود

و حرمت مثل خیمه ات آتش بگیرد