مامان این لنگه جوراب منو ندیدی   

چرا تو همون اتاقته بگرد پیداش می کنی

نیست هر چی می گردم خودت بیا ببین!

اومدم...

بیا دیدی اینجا بود

.

.

.

این مکالمه ایه که تقریبا همون هر چند وقت یه بار انجامش می دیم  اما یه نکته کوچولو

ما فقط وسایلمون رو گم می کنیم ؟ یا اینکه چیزای دیگه ای هم هست که گمشون می کنیم  و به هر دلیلی سراغشون رو نمی گیریم...

به نظرت میشه که آدما خودشون رو گم کنن ؟ اصلا شده به خودت فکر کنی و اون چیزی که می خواستی باشی رو به یاد بیاری ؟

تا حالا چند بار خودت رو عوض کردی؟  چند بار به دوستت گفتی "من تغییر کردم؟"

یادمه آخرین باری که این سوال رو از رفیقم! کردم کلی جا خورد اونم انگار تا حالا توجه نکرده بود به این نکته 

شاید یه دلیل اینکه ماها به خواسته هامون نمی رسیم همین نکته است ما ها وقتی یه مشکلی پیدا می کنیم نگاهمون به اون دور دوراست  اما خیلی وقتا راه حل همین نزدیکیاست درست مثل لنگه جورابت

کلا  ما آدما در حال تغییریم چه مثبت و چه منفی و خواسته هامون هم در همین جهت تغییر در حال دگر گونیه اما اگه نتونیم تو این تغییر به یه الگوی مطلوب برسیم اونوقته که ...