آقا سلام از طرف زیارت نرفته ها

پ.ن:گاهی دعا هم بی دعا بهتر اجابت می شود

عکاس: خودمان

A photo posted by Hosein (@hosein_m91) on