بسم الله
لب را که پر آه می کنم، می بینی
عمری که تباه می کنم، می بینی
مُردم ز خجالت چو شنیدم آقا
وقتی که گناه می کنم، می بینی...

اللهم عجل لولیک الفرج