بسم الله

مادر آمد

مادر زخمی آمد

مادر با پهلویی شکسته آمد

مادر با حسن(ع) آمد

مادر دست به دیوار آمد

مادر آمد

مادر گریان آمد

مادر با قد خمیده آمد

مادر با چشم تار آمد

مادر خسته آمد 

مادر آمد که برود

مادر آمد فاطمیه هم آمد

آه...

 

پ.ن : آوینی عزیز انگار از لحظه ی شهادتت دوباره متولد شدی تا در حیات جاودان بمانی ، امسال بیست ودو ساله شده ای تولدت مبارک...