بسم الله

این روزها بد جور دلم هوای مشهد کرده

نیاز به بزرگتری دارم که در این گیر و دار دنیا دست مرا بگیرد و مرا از این سیل دنیا زدگی نجات دهد

همهمه ی زائران در دور ضریح و آن آرامش بی نظیر میان آن همه صدای حاجت مند ....

چقدر زیباست

مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست

نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست