بسم الله

این شعر رو یکی از دوستان برایم کامنت گذاشته بودن

حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش
در لشگر دشمن پسری داشته باشد!
سخت است پیمبر شده باشی و ببینی
فرزند تو دین دگری داشته باشد!