بسم الله

شاید بتوان گفت بیشتر این پست بیشتر یک خودنوشت است تا یک پست عمومی اما به نظرم ارزش وقت گذاشتن را دارد

دقت کرده اید بعضی از اوقات به افرادی بر می خوریم که خیلی داغونن یا خیلی غمگین یا خیلی عصبانی؟ وقتی هم می پرسی که موضوع چیست می گویند نمی دانیم بیشتر که سوال پیچشان می کنی می بینی واقعا نمی دانند که چه شده به این حال افتاده اند بیشتر شبیه یک فوران آتشفشانی می ماند برای چند لحظه فوران می کند و بعد فروکش ولی اثرش را می گذارد درست که فرد به اصطلاح سبک شده اما اگر از دوباره فوران کرد چه؟

ما در جهان علت و معلولی زندگی می کنیم چیزی بی دلیل نمی شود و سر منشائی دارد و حتما این معترضین و داغونهای همیشگی هم حتما دلیلی دارند که به این کسوت در آمده اند

به نظر من شاید دلیلش نداشتن درک متقابل از یکدیگر است یعنی نمی فهمم طرف مقابلم چی میگه چی میخواد چه انتظاری داره از و....

و البته عوض شدن رفتارها و منش ها با یکدیگر یعنی همه به هم یا به چشم نردبان نگاه می کنند یا کیف پول

و یا مدرنیزه شدن ؛ به این معنی که سرعت رشد علم و فناوری با سرعت یکی شدن آن با عادات اجتماعی و فرهنگی یکی نیست یا به عنوانی دیگر اگر تکنولوژی را به عنوان فرهنگ جدید در نظر بگیریم شخص نمی تواند با هویت فعلی خویش(سنتی) خود را با آن تطابق دهد ناچار یا مجبور به ترک هویت و پیوستن به تکنولوژی می باشد یا به تغییر فرهنگ سنتی خویش می پردازد اما چون سرعت تغییر در تکنولوژی بالاست نمی تواند خود را تطبیق دهد پس دچار خلاء می شود( بحث طولانی دارد فعلا به همین جا اکتفا می کنم)

اما راه حل چیست؟؟؟

به نظر من فارغ از تمام مقدماتی که برای فرهنگ بومی و غیر بومی و تهاجم فرهنگی و غربزدگی و دهکده جهانی هست نیاز به یک راه حل فوری داریم چیزی که در دسترسمان باشد و بتوانیم سریع به آن برسیم

بدون مقدمه اگر بخواهم بگویم ما به یکدیگر نیاز داریم کمی سرمان را از این صفحه کامپیوتر بلند کنیم و به یکدیگر نگاه کنیم

باهم صحبت کنیم و سعی کنیم به یک درک مشترک برسیم و بدانیم همه دانای کل نیستند و نباید توقع بیجا از یکدیگر داشته باشیم انسانها احساس دارند هویت دارند نباید آنرا لکه دار کنیم

سعی کنیم به معنای واقعی کلمه بفهمیم همین چند کلمه که بینمان رد می شود را بفهمیم

سعی کنیم باهم مهربان باشیم  .. همین

 

پ.ن: تشکر می کنم از دوست عزیزم آقا محسن که کمکم کرد تا دستی به سر و گوشه این بلاگ بکشم

پ.ن: فعلا یک پلیر کوچک کنار بلاگ گذاشته شده برا کسایی که حوصله شنیدن دارن البته خودکار شروع نمیشه هر کی طالب بود خودش کلیلک کنه و مارو هم دعا کنه

پ.ن:حوصله داشتید این را هم بخوانید( نمونه ی یک اعتراض)